Friday, June 4, 2010

Sabar

Syaikh Nu’man mengatakan, “Betapa
banyak gangguan yang harus
dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu. Maka dia harus
bersabar untuk menahan rasa lapar, kekurangan harta, jauh dari keluarga
dan tanah airnya. Sehingga dia harus bersabar dalam upaya menimba ilmu
... dengan cara menghadiri pengajian-pengajian , mencatat dan memperhatikan

penjelasan serta mengulang-ulang pelajaran dan lain sebagainya".

No comments:

Post a Comment